10. Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 9 675 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiła należność w kwocie 1 415 tys. zł).

10. Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
Pobierz dokument
icona