12. Wartości niematerialne

w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe Wartości niematerialne RAZEM
       
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2016 r.
1 439 7 928 9 367
       
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2016 r.
1 439 7 928 9 367
       
Wartość brutto na dzień
1 stycznia 2017 r.
1 439 7 928 9 367
Nabycie - 779 779
Pozostałe zmniejszenia - (7 075) (7 075)
       
Wartość brutto na dzień
31 grudnia 2017 r.
1 439 1 632 3 071
w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe Wartości niematerialne RAZEM
       
Skumulowana amortyzacja na dzień
1 stycznia 2016 r.
  (5 669) (5 669)
Amortyzacja za okres   (1 835) (1 835)
       
Skumulowana amortyzacja na dzień
31 grudnia 2016 r.
  (7 504) (7 504)
       
Skumulowana amortyzacja na dzień
1 stycznia 2017 r.
  (7 504) (7 504)
Amortyzacja za okres   (114) (114)
Pozostałe zmniejszenia   7 075 7 075
       
Skumulowana amortyzacja na dzień
31 grudnia 2017 r.
  (543) (543)
       
Wartość netto      
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 1 439 2 259 3 698
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 439 424 1 863
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 1 439 1 089 2 528
12. Wartości niematerialne
Pobierz dokument
icona