13. Grunty w użytkowaniu wieczystym

w tysiącach złotych Grunty w użytkowaniu wieczystym
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 14 498
   
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 14 498
   
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 14 498
   
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 14 498
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (1 223)
Amortyzacja za okres (187)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 410)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (1 410)
Amortyzacja za okres (187)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 597)
Wartość netto  
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 13 275
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 13 088
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 12 901
13.Grunty w użytkowaniu wieczystym
Pobierz dokument
icona