14. Nieruchomości inwestycyjne

w tysiącach złotych Nieruchomości inwestycyjne
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 48 343
Zwiększenia 350
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 48 784
   
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 48 784
Zwiększenia 87
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 48 871
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (30 968)
Amortyzacja za okres (1 099)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (32 067)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (32 067)
Amortyzacja za okres (758)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (32 825)
Wartość netto  
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 17 466
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 16 717
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 16 046
14.Nieruchomości inwestycyjne
Pobierz dokument
icona