15a. Udziały w jednostkach zależnych

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio) Kapitał zakładowyycyjne Ilość udziałów/akcji (szt.) Wartość nominalna udziału/akcji (zł/akcję lub udział) Ilość udziałów/akcji (szt.) Wartość nominalna udziału/akcji (zł) % kapitału/głosów
EC Zielona Góra S.A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40

15b. Podstawowe dane finansowe jednostki zależnej

Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

w tysiącach złotych Cena nabycia Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Przychody ze sprzedaży Zysk/(strata) za okres
EC Zielona Góra S.A. 169 112 - 169 112 755 334 499 080 256 254 431 561 63 673
  169 112 - 169 112          

Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

w tysiącach złotych Cena nabycia Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Przychody ze sprzedaży Zysk/(strata) za okres
EC Zielona Góra S.A. 169 112 - 169 112 750 461 522 095 228 366 432 869 80 517
  169 112 - 169 112          
15. Udziały w jednostkach zależnych
Pobierz dokument
icona