19. Zapasy

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Materiały 70 078 63 983
Zaliczki na dostawy 508 284
Certyfikaty energii ze źródeł odnawialnych 8 762 10 941
79 348 75 208
19.Zapasy
Pobierz dokument
icona