2. Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Przychody ze sprzedaży produktów 582 553 597 987
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej 175 269 187 395
Przychody ze sprzedaży ciepła 374 590 370 050
Przychody ze sprzedaży i wyceny certyfikatów pochodzenia energii 18 564 26 306
Dystrybucja i obrót energią elektryczną i cieplną 8 293 7 704
Przychody z najmu nieruchomości 3 728 3 779
Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług 2 109 2 753
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 692 722
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 692 722
  583 245 598 709
2.Przychody ze sprzedaży
Pobierz dokument
icona