24. Zysk przypadający na jedną akcję

w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Zysk akcjonariuszy Spółki 101 339 149 156
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Średnia ważona liczba akcji zwykłych na koniec okresu 14 900 14 900
w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Podstawowy zysk akcjonariuszy na 1 akcję (w złotych) 6,80 10,01
24.Zysk przypadający na jedną akcję
Pobierz dokument
icona