27. Przychody przyszłych okresów

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Dotacje 36 220 37 334
Pozostałe 15 16
  36 235 37 350
27.Przychody przyszłych okresów
Pobierz dokument
icona