3. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (495 223) (512 035)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (239) (390)
  (495 462) (512 425)
3.Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Pobierz dokument
icona