9a. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Podatek dochodowy za rok bieżący (10 095) (14 112)
Podatek odroczony (6 474) (1 684)
Podatek dochodowy odnoszący się do elementów innych całkowitych dochodów 29 17
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitch dochodów (16 540) (15 779)

9b. Efektywna stopa podatkowa

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
  % tys. zł % tys. zł
Zysk przed opodatkowaniem   117 908   164 952
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową 19,00% (22 402) 19,00% (31 341)
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice trwałe) 1,7% (1 999) 0,35% (570)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe) (6,72%) 7 926 (9,83%) 16 209
Inne (przekazane darowizny) 0,08% (94) 0,06% (94)
  14,06% (16 569) 9,59% (15 796)
9.Podatek dochodowy wykazany w w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
Pobierz dokument
icona