15. Grunty w użytkowaniu wieczystym

w tysiącach złotych Grunty w użytkowaniu wieczystym
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 14 574
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 14 574
   
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 14 574
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 14 574
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (1 264)
Amortyzacja za okres (188)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 452)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (1 452)
Amortyzacja za okres (187)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 639)
Wartość netto  
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 13 310
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 13 122
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 12 935
15.Grunty w użytkowaniu wieczystym
Pobierz dokument
icona