16. Nieruchomości inwestycyjne

w tysiącach złotych Nieruchomości inwestycyjne
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 50 790
Zwiększenia 351
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 51 141
   
Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 51 141
Zwiększenia 86
Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 51 227
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (33 236)
Amortyzacja za okres (1 129)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (34 365)
   
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (34 365)
Amortyzacja za okres (787)
Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (35 152)
Wartość netto  
Na dzień 1 stycznia 2016 r. 17 554
Na dzień 31 grudnia 2016 r. 16 776
Na dzień 31 grudnia 2017 r. 16 075
16.Nieruchomości inwestycyjne
Pobierz dokument
icona