21. Zapasy

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Materiały 75 556 70 189
Zaliczki na dostawy 569 512
Certyfikaty energii ze źródeł odnawialnych 23 192 29 359
  99 317 100 060
21.Zapasy
Pobierz dokument
icona