25. Kapitał własny

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Ilość akcji na początek okresu 14 900 14 900
Ilość akcji na koniec okresu (w pełni opłacone) 14 900 14 900
Wartość nominalna 1 akcji (w zł) 5 5
w tysiącach złotych    
Wartość emisji serii A 54 500 54 500
Wartość emisji serii B 20 000 20 000
Hiperinflacja 178 003 178 003
  252 503 252 503
25.Kapitał własny
Pobierz dokument
icona