29. Przychody przyszłych okresów

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
(dane przekształcone)
Dotacje 98 192 96 491
Pozostałe 73 77
  98 265 96 568
29.Przychody przyszłych okresów
Pobierz dokument
icona