3. Przychody ze sprzedaży

w tysiącach złotych Za rok zakończony
31 grudnia 2017 r.
Za rok zakończony
31 grudnia 2016 r.
     
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 005 695 1 007 621
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz dystrybucja i obrót energią elektryczną 399 121 406 645
Przychody ze sprzedaży ciepła oraz dystrybucja energii cieplnej 468 675 463 036
Przychody ze sprzedaży i wyceny certyfikatów pochodzenia energii 87 825 88 933
Przychody z najmu nieruchomości 3 728 3 779
Przychody z tytułu rekompensat gazowych 43 204 41 910
Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług 3 142 3 318
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 9 101 19 536
Pozostałe przychody z odsprzedaży energii elektrycznej 8 378 18 783
Pozostałe przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 723 753
  1 014 796 1 027 157
3. Przychody ze sprzedaży
Pobierz dokument
icona