32. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

w tysiącach złotych Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.
Zobowiązania z tytułu rekompensat KDT 330 446 265 489
Pozostałe zobowiązania 661 1 579
  331 107 267 068
32. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Pobierz dokument
icona