5. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (807 373) (815 867)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów (9 500) (21 948)
  (816 873) (837 815)
5. Koszt sprzedanych produktów, towarów materialów
Pobierz dokument
icona